El Poliesportiu Creueta del Coll disposa de dues pistes, sis vestuaris per a jugadores i jugadors, dos vestuaris per a àrbitres, un local social, tres màquines de vending, tres serveis, cinc quartets de material, un espai de fisioteràpia, i un magatzem gran a peu de pista.

Pista 1

Accés a pista 1
Pista 1
Graderies pista 1
Accés públic pista 1

Pista 2

Pista 2
Pista 2
Pista 2
Pista 2
DEA situat a l’accés de pista 2
Marcador de pista 2
Cortina divisòria de terços

Vestuaris

El poliesportiu compta amb sis vestuaris per a participants i dos vestuaris per a àrbitres.

Vestuari 1

Local Social

El local social està ubicat a l’entrada del poliesportiu, a la dreta. Zona habilitada per a reunions i juntes de les entitats i clubs que la necessitin sota demanda. També com a ús lliure si es necessita per treballar.

Local social

Vending

Les màquines de vending estan ubicades a l’entrada. Disposem d’una màquina de refrigeris, una de refrescos i una tercera de cafès.

Màquines de refrigeris, refrescos i café