La normativa establerta per la instal·lació i acceptada per l’Ajuntament de Barcelona es pot llegir i demanar al poliesportiu de manera presencial.

Aquí adjuntem els punts més importants i recordem que és important que cada entitat, club o grup usuari del poliesportiu es faci responsable que els seus membres i usuaris respectin i compleixin aquesta normativa.

  • Està prohibit fumar a tota la instal·lació.
  • No hi poden accedir vehicles sense l’autorització del responsable de la instal·lació.
  • No es pot utilitzar cap pista sense abonar la taxa corresponent.
  • No es pot accedir a la instal·lació amb recipients de vidre.
  • No es pot beure o menjar a la pista, a excepció d’aigua.
  • No es permet l’entrada de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
  • No poden entrar animals a excepció dels gossos pigall.
Cartells informatius a la instal·lació sobre la normativa vigent

Aquestes normes són de compliment obligatori.

El personal de la instal·lació es reserva el dret d’admissió si cap d’aquestes normes s’incompleix, així com si es detecten actituds homòfobes, xenòfobes, masclistes i/o violentes.

Recordem també que el personal de la instal·lació disposa de la normativa complerta en format paper i que està a disposició de tots els usuaris de les pistes poliesportives de la Creueta del Coll.