Els preus dels espais del poliesportiu Creueta del Coll estan marcats i aprovats per l’Ajuntament de Barcelona.

PREUS PÚBLICS 2024